GAFE News

  • การใช้งาน Drive File Stream สำหรับ Windows และ macOS Drive File Stream สามารถสตรีมไฟล์จาก Google Drive ไปยัง Mac หรือ PC ของคุณโดยตรง ทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างไม่จำกัด และไม่เปลืองพื้นท ...
    Posted Oct 5, 2017, 12:43 AM by Pawarit Methanan
  • SWU GAFE คืออะไร SWU GAFE คือแอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒร่วมกับกูเกิล ให้บริการอีเมล ปฏิทิน เอกสาร เว็บไซต์ Drive Google ...
    Posted Oct 4, 2017, 1:38 AM by Pawarit Methanan
  • โปรดเพิ่มข้อมูลการกู้คืนบัญชี SWU GAFE เพื่อใช้ในกรณีลืมรหัสผ่าน หรือเข้าใช้งานไม่ได้ ผู้ใช้งาน SWU GAFE ทุกท่านโปรดดำเนินการเพิ่มข้อมูลได้แก่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลสำรอง เพื่อรักษาความปลอดภัย และใช้สำหรับกู้คืนบัญชี กรณีลืมรห ...
    Posted Oct 4, 2017, 1:38 AM by Pawarit Methanan
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »